Med vår byggservice utför vi mindre om- och tillbyggnader samt nybyggnation för privatpersoner, företag och kommuner. Byggservice erbjuder också fastighetsservice och mindre underhållsarbete. Som privatperson kan du nyttja ROT-avdrag för om- och tillbyggnad av äldre hus.

Nedan kan du se några exempel på om- och nybyggnationer som utförts av vår byggservice.

Intresserad och vill veta mer? Kontakta oss på telefon: 036-37 68 50 eller via E-post: info@jonsonsbygg.se