Trygghet skapas utifrån ordning och reda

Bra och säker arbetsmiljö, kunnig personal och bra ledarskap samt ordning och reda på arbetsplats är fördelar som gör att vi kan hålla tidsramar och hålla kostnader nere, vilket skapar trygghet och gynnar båda parter.

Ordning och reda i administrationen

Ordning och reda på det egna kontoret och på alla våra arbetsplatskontor medför att vi kan fatta snabba beslut och ge dig som kund snabb och smidig tillgång till information vid behov.

Om ett fel uppstår

Det går aldrig att garantera att ett fel aldrig uppstår, men om ett fel trots allt uppstår som vi har orsakat, erkänner vi det direkt utan onödiga och uppslitande diskussioner om orsak. Vi åtgärdar felet omgående.

Vi tar ansvar för underleverantörer

Till vissa av våra byggprojekt kan vi ibland behöva anlitar specialister i form av underleverantörer. Om underleverantören inte utför ett uppdrag som du hade tänkt dig, så skyller vi inte ifrån oss, utan vi tar ansvaret för att föra en dialog med underleverantören och att felaktigt arbete görs om.

Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder

Företagets personal ute på våra arbetsplatser är vår viktigaste tillgång och vi är måna om att deras kompetens utvecklas och att de trivs tillsammans på arbetsplatsen. Personal som trivs och som känner att de utvecklas, skapar en lugn och trygg arbetsmiljö.

Miljöansvar

Jonsons Bygg arbetar för en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan i alla sina byggprojekt.

Varför Jonsons Bygg